Vanaf dit schooljaar is kinderfysiotherapeut Yvet Schuurman van Fysiotherapie De Binder elke woensdagochtend te vinden in Kindcentrum De Akker. Yvet houdt zich bezig met hulpvragen in de fijne (en soms ook de grove) motoriek bij kinderen. Met name richt ze zich op schrijfproblematiek.

Er is sprake van schrijfproblematiek wanneer het handschrift niet leesbaar is (dysgrafie), een traag schrijftempo, pijn tijdens het schrijven of de schrijfbeweging niet kan worden aangeleerd. De fijne motoriek speelt hierbij een belangrijke rol. Mochten er vragen zijn betreffende de fijn- of schrijfmotoriek van uw kind, dan kunt u altijd met Yvet contact opnemen met telefoonnummer 0524-561542.

Doordat Yvet tijdens schooltijden aanwezig is op school, zijn er korte lijnen met de leerkrachten en is er geen extra belasting voor het kind na schooltijd. Tevens kan ze makkelijker overleggen met de leerkrachten over adviezen en oefeningen. Spelenderwijs helpt Yvet de fijne en/of grove motoriek te trainen. Kinderen zijn tot 18 jaar verzekerd voor 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Dit komt niet ten laste van het eigen risico.

Wij zijn ontzettend blij met deze mooie samenwerking!