GGD

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin je woont heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar je kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met je mee.

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we je kind een paar keer uit of spreken we jou als ouder voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvang je een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS. Kijk voor informatie over onze werkwijze en de onderzoeken op www.ggdijsselland.nl

Wat kunnen jullie verwachten?
Als je kind 5 of 6 jaar oud is: gezondheidsonderzoek
Als je kind ongeveer 9 jaar oud is: BMR- en DTP-vaccinatie
Als je kind 10 of 11 jaar oud is: contact over gezonde groei
Als je kind in groep 8 zit: voorlichting over een gezonde leefstijl
Meisjes die 12 jaar worden: HPV-vaccinatie

Online ouderportaal Mijn Kinddossier

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken van kinderen onder de 12 jaar vind je in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:

  • vul je de vragenlijst in
  • vind je de groeicurve (lengte en gewicht) van je kind
  • vind je meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken
  • kun je adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wil je in Mijn Kinddossier je contactgegevens checken?

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet je het beste hoe het met je kind gaat. Maar twijfel je ergens aan? Of wil je praten over opgroeien en opvoeden? Bel of mail ons.

Contact Jeugdgezondheidszorg

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)  E-mail [email protected]

Inloopmoment:

Elke 3e donderdag van de maand heeft Coby van Dijk (jeugdverpleegkundige GGD IJsselland) een inloopmoment bij ons op school van 8:30 – 9:15 uur. Ze werkt dan in de logopedie ruimte. Tijdens dit moment kunnen ouders met verschillende vragen bij Coby terecht.

GGD