OWG – OuderWerkGroep

Onze Ouder werkgroep is een onmisbare schakel in onze school.
U merkt het meteen als U de school binnen stapt. Overal seizoentafels. Is er een feest, dan hebben zij al inkopen gedaan en zorgen ervoor dat elk kind en/of ouder drinken krijgt met vaak wat lekkers erbij. Met Sinterklaas hebben zij de cadeaus uitgezocht en Sint hiervan in kennis gesteld. De prachtige schatkamer is door hen ingericht. Kijkt U maar eens en wees net zo trots en blij met hun werk, als wij, want dat het de nodige uurtjes kost is wel duidelijk.