Ouder Klankbord Groep

Heeft u als ouder/verzorger een opmerking, vraag of advies voor De Akker? Dan kunt u terecht bij één van de leden van onze OKG (ouderklankbordgroep). Het doel van de OKG is dan ook om een klankbord van en voor ouders te zijn. Leden van de OKG zijn allen ouders of verzorgers van wie de kinderen naar De Akker gaan. De OKG verschilt in zoverre van de MR, dat de OKG allerlei zaken omtrent ouders/verzorgers regelt en de MR zich voornamelijk bezighoudt met het beleid op school.

Mailadres: [email protected]

De volgende leden zitten in de OKG:

  • Stefan Rijstenberg (voorzitter)
  • Ruud Kelder (vertegenwoordiger oud-papier)
  • Ginette Hekman (vertegenwoordiger ouderwerkgroep)
  • Jelco Hakkers (vertegenwoordiger schoolpleincommissie)
Jaarverslag OKG 2022/2023