Over onze school

Respect

Respect ontvangen door respect te geven. Wij respecteren de eigenheid van elkaar. We respecteren de grenzen van elkaar. We werken in een rustige en veilige sfeer. We omarmen de verschillen. Elke plant of boom is anders. Ook elk kind is anders en mag zijn wie hij/zij is. We leren de grenzen kennen en aangeven. Een kind dat respect krijgt, zal dit ook geven.

(Zelf)vertrouwen

Wie (zelf)vertrouwen heeft groeit. Dit geldt voor volwassenen als kinderen. Iedereen kan groeien en zich ontwikkelen in een veilige omgeving. Daar hoort bij dat je mag geloven in jezelf, je eigen mening durft te geven. Plezier hebt en het woordje ‘samen’ is daarbij een belangrijke factor.

Door het (zelf)vertrouwen kunnen kinderen ook verantwoordelijkheid tonen en vergroten ze hun eigen kwaliteiten. Door de kinderen echt te zien, kindgesprekken te voeren, krijgen ze meer kans zich te ontwikkelen. Hoe fijn is het dat kinderen met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten.

Ontwikkeling

Wij zullen proberen nieuwe ontwikkelingen bij te houden en daarin hele bewuste keuzes te maken. We willen niet stil blijven staan en professioneel blijven. Zo kunnen wij tegemoet komen aan de individuele ontwikkeling van het kind. Ze kunnen vooruitgang boeken en zich ontplooien. De kinderen steeds meer eigenaar maken van hun eigen proces met ondersteuning van betrokken ouders en leerkrachten.

Veiligheid

Je mag je mening geven. Je hoeft niet bang te zijn. Iedereen mag fouten maken. Je mag jezelf zijn binnen de gemaakte afspraken. Je mag je veilig voelen. Ook voor ouders streven wij naar een lage drempel. Je bent welkom voor vragen, opmerkingen of om samen na te denken over de ontwikkeling van jullie kinderen.

Bloei

Vanuit ontwikkeling willen we graag tot bloei komen. Dat we mogen zijn, wie we zijn en dit heeft alles te maken met het tot recht komen van ieder kind. Een blij en gelukkig kind. Dit vraagt om echtheid. Dit zit diep van binnen. Als een klein zaadje. Je wensen, je dromen en je geloof. Wij willen ontdekken wie je echt bent, want dan kunnen we je helpen met dat wat je nodig hebt voor het leven en te groeien. Dat vraagt van ons, dat we tijd voor ieder kind nemen en voor elkaar. Dat we elkaar helpen, te zorgen en te ondersteunen waar nodig, maar ook kritisch durven zijn en elkaar vragen blijven stellen. Zodat iedereen kan bloeien op zijn/haar tijd.

Samenwerken

Je leert van elkaar en je groeit door elkaar. Samen kun je veel bereiken en dit willen we graag doen met de betrokkenheid van de ouders. Een duidelijke communicatie is hierbij belangrijk. Samen willen we het beste voor onze kinderen. Maar de wereld is zo veel mooier en groter dan alleen school. Een goede samenwerking met de mensen om de school is belangrijk, de toekomst voor de kinderen!